HIZLI MENÜ

03.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

03.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- Devlet Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Belediyemizin 03.03.2022 tarih ve 2022/12 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde Devlet Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E-23010565-105.04-318 sayılı yazıları ile ekindeki Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve ekli Cetveli Meclise sunulmakla okundu.

 

T.C.

YALOVA İLİ

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

SUBAŞI BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

            Amaç

            MADDE 1– Bu Yönetmeliğin amacı, Subaşı Belediye personelinin Disiplin Amirini tayin ve tespit etmektir

Kapsam

            MADDE 2– Bu Yönetmelik, Subaşı Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- Bu  Yönetmelik,   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 14/07/1965 tarihli 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğin 41 inci maddesi gereğince; Subaşı Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir.

Memurların Disiplin İşleri

MADDE 5– Memurların disiplin iş ve işlemlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- Bu Yönetmelik, Subaşı Belediye Meclisi Kararının kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7-  Bu Yönetmeliği, Subaşı Belediye Başkanı yürütür.

 

Yapılan görüşmelerden sonra;

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 30.04.2021 tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 41.maddesine göre hazırlanan Subaşı Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Cetvelinin 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca Meclisin incelemesinden geçirilerek karara bağlanması, belirtilen yasanın 23. Maddesi uyarınca Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkındaki Yasanın 2. maddesi hükmüne  uygun olarak ilan edilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 30.04.2021 tarih ve 31470 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 41.maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/m maddesi uyarınca Meclisin incelemesinden geçirilen Subaşı Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin karara bağlanmasına, belirtilen yasanın 23. Maddesi uyarınca Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkındaki Yasanın 2. maddesi hükmüne  uygun olarak ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirket Müdürlerinin Temsil ve Yetkilendirilmesi

Belediyemizin 03.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde önerge ile gündeme alınan SUBEL Personel Limited Şirketi Müdürlerinin Temsil ve Yetkilendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Şirketi SUBEL Personel Limited Şirketi’nin  “Şirket Müdürlerinin Temsil ve Yetkilendirilmesi” konulu 02/03/2022 tarih ve 2022/09 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY:  Belediyemizin %100 iştiraki SUBEL PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’nin 2021 yılına ait 17/03/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Gündem dahilinde,  Belediyemizi temsil etmek ve alınacak kararlarda yetkili olmak üzere; **** T.C. Kimlik No.lu T*** C*** ve **** T.C. Kimlik Numaralı M**** T****’nun münferit imzaları ile tam yetkili olarak atanmasını,

Belediyemiz 17/03/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında bahsi geçenlerin Şirket Müdürü olarak seçilmesi halinde; ***** adresinde ikamet eden **** T.C. Kimlik No.lu T*** C*** ve  **** adresinde ikamet eden **** T.C. Kimlik Numaralı M**** T****’nun münferit imzaları ile hareket etmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70.maddesi gereğince; Belediyemizin %100 iştiraki SUBEL PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’nin 2021 yılına ait 17/03/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen Gündem dahilinde, Belediyemizi temsil etmek ve alınacak kararlarda yetkili olmak üzere; **** T.C. Kimlik No.lu T**** C**** ve **** T.C. Kimlik Numaralı M**** T****’nun münferit imzaları ile tam yetkili olarak atanmasına,

Belediyemiz 17/03/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında bahsi geçenlerin Şirket Müdürü olarak seçilmesi halinde; **** adresinde ikamet eden **** T.C. Kimlik No.lu T**** C**** **** adresinde ikamet eden **** T.C. Kimlik Numaralı M**** T****’nun münferit imzaları ile hareket etmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.