HIZLI MENÜ

05.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

05.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- Borçlanma ve Sözleşme Yapmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Belediyemizin 05.08.2021 tarih ve 2021/40 sayılı meclis kararı :

Gündemin Birinci maddesi Borçlanma ve Sözleşme Yapmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2021 tarih ve E-73525706-713.01-1466 no.lu yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince; Belediyemiz Fen İşlerinde kullanılmak üzere Kasalı Kamyonet alabilmek için 300.000,00.-TL’sına kadar kredi kullanılması için Borçlanma, tüm işlemlerin yürütülmesi ve Sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince; Belediyemiz Fen İşlerinde kullanılmak üzere Kasalı Kamyonet aracının alınabilmesi için, Yurtiçi Bankalardan 60 vade ile 300.000,00 TL (anapara) tutarında kredi kullanılmasına İKİ ÇEKİMSER oy ile BEŞ KABUL oyla oyçokluğu ile karar verilmiş olup; bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve sözleşme imzalanmasına Belediye Başkanı Turan CANBAY yetkili kılınmıştır.

5393 Sayılı Kanun’un 68. Maddesinin (d) ve (c) bentlerinde;

“d – Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

 

 

2- Gelir Tarifesi (Nikah Ücretleri)

Belediyemizin 05.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı meclis kararı :

Gündemin İkinci maddesi Gelir Tarifesi (Nikah Ücretleri) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve E-18926772-050.01.02-1475 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, Belediyemiz Gelir Tarifelerindeki 48.maddesinde “ Nikah Ücretleri” Başlığı altındaki kalemlerden;

2.maddesinin; Uluslararası Aile Cüzdanı Bedelinin “Maliye Bakanlığının Belirlediği Değerli Kağıtlar Kanunu Gereği İşlem Yapılır” şeklinde güncellenmesini,

7.maddesinin; Yabancı Uyruklu Nikah Harç Bedelinin 1000,00.-TL olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, Belediyemiz Gelir Tarifelerindeki 48.maddesinde “ Nikah Ücretleri” Başlığı altındaki kalemlerden;

2.maddesinin; Uluslararası Aile Cüzdanı Bedelinin “Maliye Bakanlığının Belirlediği Değerli Kağıtlar Kanunu Gereği İşlem Yapılır” şeklinde güncellenmesine,

7.maddesinin; Yabancı Uyruklu Nikah Harç Bedelinin 1.000,00.-TL olarak belirlenmesine ve Belediyemiz Gelir Tarifelerine eklenmesine Belediye Meclis Üyelerinden İKİ  RED oy ile BEŞ KABUL oyla oyçokluğuyla Kabulüne karar verildi.

3- Yangın Felaketinden Etkilenen Bölgelere Yardım

Belediyemizin 05.08.2021 tarih ve 2021/42 sayılı meclis kararı :

Gündemin Üçüncü maddesi önerge ile gündeme alınan Ülkemizde Antalya İlinin Manavgat İlçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan ve diğer illerde de başlaması sonucu yaşanan yangın afeti sonucunda felaketi yaşayan bölgelere yardım yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Ülkemizde Antalya İlinin Manavgat İlçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan ve diğer illerde de başlaması sonucu yaşanan yangın afeti sonucunda felaketi yaşayan bölgelere 20.000,00.- (Yirmibin Türk Lirası)TL’sına kadar ayni yardım yapılmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Ülkemizde Antalya İlinin Manavgat İlçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan ve diğer illerde de başlaması sonucu yaşanan yangın afeti sonucunda felaketi yaşayan bölgelere 20.000,00.- (Yirmibin Türk Lirası)TL’sına kadar ayni yardım yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

4- Borçlanma, Sözleşme Yapmak ve Tüm İş ve İşlemler için Belediye Başkanına Yetki verilmesi (AFAD 2 Adet İş Yeri)       

Belediyemizin 05.08.2021 tarih ve 2021/43 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesi önerge ile gündeme alınan Borçlanma, Sözleşme Yapmak ve Tüm İş ve İşlemler için Belediye Başkanına Yetki verilmesi (AFAD 2 Adet İş Yeri) konusunun görüşülmesine geçildi.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince; Afet Durum Başkanlığından (İyileştirme Daire Başkanlığının) gelen yazıda, İş Merkezlerimizde bulunan Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Çavuşçiftliği Mevkii B Blok Kat 2 No: 21 152 Ada 1 Parsel ve Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Çavuşçiftliği Mevkii B Blok Kat 2 No: 24 152 Ada 1 Parsel adresindeki 2 (iki) adet iş yerinin  Afet ve Acil durum Başkanlığının belirlemiş olduğu bedel üzerinden alabilmek üzere Borçlanma, Sözleşme yapmak ve tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;          5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince; Afet Durum Başkanlığından (İyileştirme Daire Başkanlığının) gelen yazıda, İş Merkezlerimizde bulunan Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Çavuşçiftliği Mevkii B Blok Kat 2 No: 21 152 Ada 1 Parsel ve Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Çavuşçiftliği Mevkii B Blok Kat 2 No: 24 152 Ada 1 Parsel adresindeki 2 (iki) adet iş yerinin  Afet ve Acil durum Başkanlığının belirlemiş olduğu bedel üzerinden alabilmek üzere Borçlanma, Sözleşme yapmak ve tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.