HIZLI MENÜ

06.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

06.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- Maktu Fazla Çalışma Ücreti ( Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli)

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde Maktu Fazla Çalışma Ücreti (Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve E-33827622-105.04-2484 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği; Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki 1 Adet Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin ve İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde (Üyesi olduğumuz TASKİB’de çalışan) bulunan 3 adet itfaiye erine ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 01.01.2022’den itibaren “ 5565 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 361,00.-TL’sı olarak ödenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği; işaretle yapılan açık oylama sonucunda; Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki 1 Adet Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin ve İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde (Üyesi olduğumuz TASKİB’de çalışan) bulunan 3 adet itfaiye erine ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 01.01.2022’den itibaren “ 5565 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 361,00.-TL’sı olarak ödenmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

2- 2022 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/02 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde 2022 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve E-18926772-050.01.02-2465 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesine göre 2022 Yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve Ücretlerinin belirlendiği gibi olmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Bir RED oy, Yedi KABUL oyları ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

3- 2022 Mali Yılı Geçici İşçi Vizesi

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/03 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesinde 2022 Mali Yılı Geçici İşçi Vizesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve E-18926772-050.01.02-2464 sayılı yazıları ve ekindeki Geçici İşçi Vizesi cetveli meclise okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereği; 01.01.2022 tarihinden itibaren 54×0,20=10,8 bulunan rakamın kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanması sonucu 11 geçici işçiye karşılık gelmektedir. 2022 yılı içerisinde çalıştırılacak her bir işçi ayrı ayrı olmak üzere 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle, Tam yıl hesabına göre 11 Kişi (adam)x12 ay=132 Adam /Ayı geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasını ve vize edilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereği; 01.01.2022 tarihinden itibaren 54×0,20=10,8 bulunan rakamın kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanması sonucu 11 geçici işçiye karşılık gelmektedir. 2022 yılı içerisinde çalıştırılacak her bir işçi ayrı ayrı olmak üzere 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle, Tam yıl hesabına göre 11 Kişi (adam)x12 ay=132 Adam /Ayı geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına ve vize edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesinin Müdür Değişikliği

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/04 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesinde Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesinin Müdür değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve E-18926772-050.01.02-2463 sayılı yazıları meclise okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) bendi gereğince; Subaşı Belediyesi Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesi’nin Mesul Müdürü olarak Belediyemiz Personeli Şef K**** Ö****’in görevlendirmesinin sonlandırılmasını ve Belediyemiz Personeli Hizmetli Kadrosunda bulunan B*** Ç***’ın görevlendirilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

 

İşaretle Yapılan görüşmelerden sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) bendi gereğince; Subaşı Belediyesi Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesi’nin Mesul Müdürü olarak Belediyemiz Personeli Şef K*** Ö***’in görevlendirmesinin sonlandırılmasını ve Belediyemiz Personeli Hizmetli Kadrosunda bulunan B*** Ç***’ın Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesi’nin Mesul Müdürü olarak  görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

5- 2022 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Belirlenmesi

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/05 sayılı meclis kararı :

Gündemin Beşinci maddesinde 2022 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli E-18926772-105.02-2462 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 2022 Mali Yılında Meclis Toplantı Gününün ayın ilk haftası Perşembe günü ve Saatinin 10:00 olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 09.10.2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1. fıkrasının “meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır” ve 2.fıkrasının “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını belirleyeceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir” hükmü gereğince 2022 Mali Yılında Meclis Toplantı Gününün ayın ilk haftası Perşembe günü ve Saatinin 10:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

6- 2022 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/06 sayılı meclis kararı :

Gündemin altıncı maddesi 2022 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2021 tarih ve E-18926772-105.02-2461 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 2022 Mali Yılında Tatil Ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle Yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 2022 Mali Yılında Tatil Ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.