HIZLI MENÜ

07.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

1- Boş Kadro Derece Değişikliği

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/14 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve E-23010565-050.01.02-523 sayılı yazıları ve II Sayılı Cetvel meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrasında “ Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu karolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, Genel İdari  Hizmetler Sınıfında 1 Adet  9 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 5 dereceye yükseltilmesini ve Genel İdari  Hizmetler Sınıfında 1 Adet  9 dereceli İtfaiye Çavuşu Kadrosunun 5 dereceye yükseltilmesini, ekte sunulan II Sayılı Boş Kadro Cetvelinde gösterilen Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki gibi  yapılmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrasında “ Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu karolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, Genel İdari  Hizmetler Sınıfında 1 Adet  9 dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun 5 dereceye yükseltilmesine ve Genel İdari  Hizmetler Sınıfında 1 Adet  9 dereceli İtfaiye Çavuşu Kadrosunun 5 dereceye yükseltilmesine, ekte sunulan II Sayılı Boş Kadro Cetvelinde gösterilen Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki gibi  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

2- Encümen Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/15 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde Encümen Üyeliği Seçimi (2 Üyeli) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve E-18926772-050.01-525 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: Aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Meclis Üyesi Turan CANBAY söz alarak: Necmettin ONAT ve Mustafa KEÇİCİ’yi önerdi. Necmettin ONAT ve Mustafa KEÇİCİ aday oldular.

Üyelerden Orhan CİVELEK ve Burçin VATANSEVER aday oldular.

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda;

9 Oy pusulası sayıldı.

Üye Orhan CİVELEK……….…………..      3 oy,

Üye Burçin VATANSEVER………….       3 oy

Üye Necmettin ONAT …………………     6 oy,

Üye Mustafa KEÇİCİ ………………….     6 oy almaları sonucu;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) bendi gereğince; Üye Necmettin ONAT’ın 6 oy  ve  Mustafa KEÇİCİ’nin 6 oy alması üzerine 1 yılığına  Encümen Üyeliğine oyçokluğu ile seçildiler.

 

3- İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/16 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesinde İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl için) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve E-18926772-050.01.02-526 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: 3 Kişilik İmar Komisyonu için aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Meclis Üyesi Turan CANBAY söz alarak: ben ihtisas komisyonu seçimlerin için geçen sene görev alan arkadaşların bu yılda görev almalarını öneriyorum, dedi.

Üyelerden Necmettin ONAT, Mustafa KEÇİCİ ve Orhan CİVELEK aday oldular.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ 3 Kişilik İmar Komisyonu için Necmettin ONAT, Mustafa KEÇİCİ ve Orhan CİVELEK’in seçilmeleri için oylarınıza sunuyorum, dedi.

Ad okunmak suretiyle İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Necmettin ONAT, Mustafa KEÇİCİ  ve Orhan CİVELEK 1 yıllığına İmar Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü  maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve E-18926772-050.01.02-527 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: 3 Kişilik Plan ve Bütçe Komisyonu için aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Üyelerden Zeki GÜRSU,  Duray KURT ve Bülent KARASU aday oldular.

Üye Bülent KARASU aday oldu.

Ad okunmak suretiyle İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Zeki GÜRSU, Duray KURT ve Bülent KARASU 1 yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

5- Takdir Komisyonu Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı meclis kararı :

Gündemin beşinci maddesinde Takdir Komisyonu Üyeliği Seçimi (3 Üyeli) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve ve E-18926772-105.02-528 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ 3 Kişilik Takdir Komisyonu için aday olmak isteyen var mı dedi.

Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Burçin VATANSEVER aday oldular.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Burçin VATANSEVER’in Takdir Komisyonuna seçilmelerini oylarınıza sunuyorum dedi.

Ad okunmak suretiyle işaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Burçin VATANSEVER 1 yıllığına Takdir Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

6- Uzlaşma Komisyonu Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı meclis kararı :

Gündemin altıncı maddesinde Uzlaşma Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve ve E-18926772-050.01.02-529  sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ:  3 Kişilik Uzlaşma Komisyonu için aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve  Orhan CİVELEK aday oldular.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve  Orhan CİVELEK’i Uzlaşma Komisyonuna seçilmeleri için oylarınıza sunuyorum, dedi.

Ad okunmak suretiyle İşaretle yapılan oylama sonucunda;

Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Orhan CİVELEK 1 yıllığına Uzlaşma Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

7- Trafik Komisyonu Üyeliği Seçimi

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/20 sayılı meclis kararı :

Gündemin yedinci maddesinde Trafik Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve ve E-18926772-050.01.02-530  sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ:  3 Kişilik Trafik Komisyonu için aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Üyelerden Zeki GÜRSU, Duray KURT ve  Orhan CİVELEK aday oldular.

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: Üyelerden Zeki GÜRSU, Duray KURT ve  Orhan CİVELEK’i Uzlaşma Komisyonuna seçilmeleri için oylarınıza sunuyorum, dedi.

Ad okunmak suretiyle İşaretle yapılan oylama sonucunda;

Üyelerden Zeki GÜRSU, Duray KURT ve  Orhan CİVELEK 1 yıllığına Trafik Komisyonu Üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

 

8- Belediye Başkanı Turan CANBAY’a ait 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülüp Onaylanması

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/21 sayılı meclis kararı :

Gündemin sekizinci  maddesinde Belediye Başkanı Turan CANBAY’a ait 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülüp Onaylanması  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve 18926772-040.05-531 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Belediye Başkanı Turan CANBAY’a ait 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporu Meclise sunulmakla okundu.

 

9- Gelir Tarifeleri (Su ve Belediyemiz Otobüs Ücret Tarifesi)

Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı meclis kararı :

Gündemin dokuzuncu maddesi önerge ile gündeme alınan Belediyemiz Gelir Tarifelerinden olan Su ve Belediyemiz Otobüs Ücret Tarifesinin Görüşülmesi konusuna Geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifelerimizde bulunan 21.maddesindeki; Su Tarifesinin %50 arttırılmasını ve 32.maddesindeki; Subaşı Belediyesi Halk Otobüsü Ücret Tarifelerinin %50 arttırılmasını, 01.05.2022 tarih itibari ile uygulanmasını; Çavuşçiftliği Köyüne verilecek olan suyun m3 fiyatının %50 arttırılarak 3,75.-TL (KDV Dahil) olmasını ve  Çavuşçiftliği Köyünün Su zammının 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren uygulanmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, 2022 Mali Yılı Gelir Tarifelerimizde bulunan 21.maddesindeki; Su Tarifesinin %50 arttırılmasına ve 32.maddesindeki; Subaşı Belediyesi Halk Otobüsü Ücret Tarifelerinin %50 arttırılmasına, 01.05.2022 tarih itibari ile uygulanmasına; Çavuşçiftliği Köyüne verilecek olan suyun m3 fiyatının %50 arttırılarak 3,75.-TL (KDV Dahil) olmasına ve Belediyemiz Gelir Tarifelerine eklenmesine, Çavuşçiftliği Köyünün Su zammının 01 Haziran 2022 tarihinden itibaren uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda üç RED oy, Altı KABUL oyları ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.