HIZLI MENÜ

07.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

07.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

 

Belediyemizin 17.05.2021 tarih ve 2021/35 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesi 2020 Mali Yılı  Kesin Hesabın görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.05.2021 tarihli E-33827622-105.04-1051 Sayılı yazısı ve ekindeki 28.04.2021 tarih ve 22 Sayılı Encümen Kararı Meclise sunulmakla okundu.

GİDER

  1. Bütçe Uygulama sonuçları : Belediye Başkanlığımız 2020 Mali yılı Gider Bütçesi 19.207.000,00 TL olarak ödenek tahmini yapılmış ve bu ödenekten aşağıdaki gider kesin hesap cetvelinde belirtildiği üzere toplam 13.841.542,39 TL gider gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Bütçe ile Verilen Ödenek toplamı ile Ödenen Bütçe Giderleri toplamı arasında 5.365.457,61 TL fark oluşmuştur. Bu fark aşağıda verilen cetvelde belirtilmiştir. Gider Bütçesi gerçekleşme oranı %72,06 dır.

 

Açıklama Bütçe İle Verilen Ödenek Ek Ödenek Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri
Genel Toplam 19.207.000,00 13.841.542,39 13.841.542,39
Personel Giderleri 3.279.650,00 2.925.929,52 2.925.929,52
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri                         571.350,00 474.702,20 474.702,20
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8.053.000,00 7.905.183,94 7.905.183,94
Faiz Giderleri 10.000,00 200.499,61 200.499,61
Cari Transferler 712.100,00 450.930,06 450.930,06
Sermaye Giderleri 5.656.700,00 1.884.297,06 1.884.297,06
YEDEK ÖDENEKLER 924.200,00

GELİR

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi 19.324.000,00 TL olarak tahmin edilmiş bu  ödenekten  aşağıdaki gelir  kesin hesap cetvelinde belirtildiği üzere toplam 11.561.445,80  TL tahsilat  gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Bütçe ile Verilen Ödenek toplamı ile Ödenen Bütçe Gelirleri  toplamı  arasında 7.759.554,20  TL fark oluşmuştur. Bu fark aşağıda verilen cetvelde belirtilmiştir.Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı  59.83  dür.

Açıklama Bütce İle Tahmin Edilen Devreden Gelir Tahakkuku 2020 Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk 2020 Yılı Net Tahsilatı
Genel Toplam 19.324.000,00 2.518.023,91 12.984.712,25 15.502.736,16 11.561.445,80
Vergi Gelirleri 2.497.500,00 1.268.743,53 971.578,00 2.240.321,53 973.403,66
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.535.000,00 778.528,69 2.917.519,17 3.696.047,86 2.588.076,98
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.755.500,00
Diğer Gelirler 7.314.000,00 325.415,69 9.082.415,08 9.407.830,77 7.986.765,16
Sermaye Gelirleri 3.105.000,00 145.336,00 13.200,00 158.536,00 13.200,00
Red ve İadeler (-) 117.000,00

 

  1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

31.12.2020 Tarihi itibariyle ; Emanet Hesaplarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup

Bütçe Emanetleri Toplamı 898.039,37
Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 298.214,81
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 920.461,17
Ödenecek Vergi ve Fonlar 868.411,73
Fonlar ve Diğer Kurumlar Adına Alınan Tahsilatlar 244.395,22
Kamu İdareleri Payları 221.360,70

 

Yapılan görüşmelerden sonra:

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Encümenden geldiği şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi, 5018 Sayılı Kanunun 42.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Encümenden geldiği şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi, 5018 Sayılı Kanunun 42.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.

 

2- İsrail’in Filistin Mescidi Aksa ve çevresine başlattığı saldırı ve zulmü kınama

Belediyemizin 17.05.2021 tarih ve 2021/36 sayılı meclis kararı :

Gündemin İkinci maddesi önerge ile gündeme alınan İsrail’in Filistin Mescidi Aksa ve çevresine başlattığı saldırı ve zulmü kınama konusunun görüşülmesine geçildi.

Meclis Üyesi Zeki GÜRSU kınama yazısını meclise sunmakla okudu.

“Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail’in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz.

Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze’ye de yönetilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail’in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir.

Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail’in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler’in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz.

Kudüs ve Gazze’de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail’e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

Altınova İlçesi Subaşı Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.”

Meclis Başkanı Turan CANBAY: Önerge ile gündeme alınarak meclise sunularak okunan İsrail’in Filistin Mescidi Aksa ve çevresine başlattığı saldırı ve zulmü kınama yazısının kabulünü oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; İsrail’in Filistin Mescidi Aksa ve çevresine başlattığı saldırı ve zulmü kınayarak, kınama yazısının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.