HIZLI MENÜ

2020 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

2020 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

06.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- Araç Alımı

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/45 sayılı meclis kararı : Gündemin ikinci maddesinde Araç Alımı  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli 73525706-105.02-E.956 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi 2.fıkrasına istinaden; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Satınalma Daire Başkanlığı-Levazım ve Ayniyat Müdürlüğünün araç parkında bulunan 34 VY 3280 Plakalı 2003 Model Renault Marka Otomobilin KDV dahil 1.000,00.-(Bin Türk Lirası) TL’sı bedelle alınmasına, alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine ve bedelin belediyemiz bütçesinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

2- Yalova İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen işyerleri ile ilgili Protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/46 sayılı meclis kararı : Gündemin üçüncü maddesinde Yalova İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen işyerleri ile ilgili Protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli 73525706-105.02-E.957 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince; Belediyemiz Sosyal ve Kültürel Hizmetlerinde kullanılmak üzere Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi (Subaşı Kalıcı Konutlar) B Blok  1.Kat  20 Numaralı İşyeri, B Blok 2.Kat 22,27,28,30 ve 31 nolu işyeri ile F Blok 2.Kat 27,31,33,34 ve 35 nolu işyerlerinin 5 (Beş)  yıllığına Belediyemiz adına tahsisine ve  Yalova İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen işyerleri ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

3- ALTINBELDE Kadın Girişim Kooperatifinin Kapalı Pazar Yerinden Yer Tahsisi Talebi

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/47 sayılı meclis kararı : Gündemin dördüncü maddesinde ALTINBELDE Kadın Girişim Kooperatifinin Kapalı Pazar Yerinden Yer  Tahsisi Talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli 73525706-105.02-E.958 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (c) bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Denildiğinden; ALTINBELDE Kadın Girişimci Kooperatifi Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olmadığından, Kapalı Pazar Yerinden bedelsiz yer verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- HAYSUDER’ne Kapalı Pazar Yerinden Bedelsiz Yer Tahsisi

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/48 sayılı meclis kararı : Gündemin beşinci maddesinde HAYSUDER’ne Kapalı Pazar Yerinden Bedelsiz Yer Tahsisi Talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz  Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli 73525706-105.02-E.959 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (c) bendinde “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Denildiğinden; HAYSUDER (Subaşı Hayvan Dostları Derneği) Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünde olmadığından, Kapalı Pazar Yerinden bedelsiz yer verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

 

5- 9000 Serisi Servis Aracı Plakası “P” Tahsis Bedelinin Belirlenmesi

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/49 sayılı meclis kararı : Gündemin altıncı maddesinde 9000 Serisi Servis Aracı Plakası “P” Tahsis Bedelinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz  Zabıta Amirliğinin 06.08.2020 tarihli 73525706-105.02-947 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince,  9000 Serisi Servis Aracı Plakası “P” Tahsis Bedelinin Belirlenmesi konusunun  detaylı bir şekilde araştırılıp raporlanması için Trafik Komisyonuna havalesine, Komisyonun 14/08/2020 tarihinde saat 14:30’da Belediyemiz Ek Hizmet Binasında Toplantı Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

6- Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı meclis kararı :

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendi gereğince,

Subaşı Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin,

“Madde 2- Tanımlar:

  1. “Pazarcı: Malları semt pazarlarında doğrudan tüketicilere perakende olarak satan meslek mensubu kimselerdir” şeklinde değiştirilmesine,
  2. d) “Üretici Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil sebze ve meyve üreten kimsedir.” Şeklinde değiştirilmesine,
  3. e) “Mal: Organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dahil ticarete konu sebze ve meyveler ile belediyece Pazaryerlerinde satışına izin verilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerini,” şeklinde eklenmesine,
  4. f) “Tahsis: 26/5/1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen işgaliye harcı karşılığında, semt ve üretici pazarlarındaki satış yerlerinin geçici olarak kullanım hakkını,” şeklinde eklenmesine,
  5. g) “Tahsis sahibi: Pazaryerlerinde adına satış yeri tahsis edilmiş olan pazarcı ve üreticileri, şeklinde eklenmesine,
  6. h) “Tahsis ücreti: 2464 Sayılı Kanuna göre, işgal edilen alan ile orantılı olarak belediye meclisince belirlenen işgaliye harcını,” şeklinde eklenmesine,

ı) “Üretici pazarı: Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları kapalı Pazaryerlerini” şeklinde eklenmesine,

Madde 8- İptal edilmesine,

Madde 9- “Pazarcı Pazar yerinden uzaklaştırılır” ibaresi yerine “ ilgili pazarcı esnafı hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlem yapılır” şeklinde eklenmesine,

Madde 19- İptal edilmesine,

Madde 23- İptal edilmesine,

Madde 25- “Pazar yerinde yer tahsisi yapılırken aynı kişiye en fazla 2 (iki) satış yeri tahsisi yapılabilir” şeklinde 3. Fıkra olarak eklenmesine,

Madde 13- Birinci fıkrası “ Pazarcı esnafı kendine tahsis edilen yeri tahsis süresinden sonra 3 (üç) yıl devredemez. Devirlerde tahsis sahibi anlaşarak 9 yıllık tahsis bedelinin %40’ı devir bedeli olarak Subaşı Belediyesine öder.” şeklinde eklenmesine;

Madde 13’ün önerilen (b), (c) ve (d) bentlerinin, Meclis Üyeleri Taner KANAR, Mustafa KEÇİCİ, Duray KURT ve Zeki GÜRSU’dan oluşturulan komisyonda görüşülüp rapora bağlanarak meclise sunulmasına, Yönetmelikte yapılan değişikliklerin güncellenmesi için Zabıta Amirliğine havalesine İşaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7- Havuzdere Muhtarının Dilekçesi

Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/51 sayılı meclis kararı : Gündemin sekizinci maddesinde önerge ile gündeme alınan Havuzdere Muhtarının dilekçesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; işaretle yapılan oylama sonucunda; Havuzdere Köyü Muhtarı Sayın Metin ÖZEN ‘in 11.03.2020 tarihli dilekçesinde bahsetmiş olduğu Köyün kendi imkânları ile besledikleri depodaki suyun Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İçme ve Kullanma Suyu olarak kullanılamaz raporları verilmesi üzerine, Yeşil Körfez Su Birliğinden almış olduğumuz içme suyundan köylerine su alma talepleri üzerine yapılan görüşmelerden sonra; Konu hakkında Valilikle ve Yeşil Körfez Su Birliği ile görüşülerek daha sonra yeniden görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.