HIZLI MENÜ

2020 Ekim Ayı Toplantısı

2020 Ekim Ayı Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

01.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- MAGDER’e Yer Tahsisi Yapılan 04.07.2019 Tarih Ve 45 Sayılı Karar İle 05.03.2020 Tarih Ve 31 Sayılı Meclis Kararlarının İptalleri

Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/58 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde MAGDER’e yer tahsisi yapılan 04.07.2019 tarih ve 45 sayılı karar ile 05.03.2020 tarih ve 31 Sayılı meclis kararlarının iptalleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 18926772-105.04-1445 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan Görüşmelerden sonra işaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince; Belediye Meclisimizin 04.07.2019 tarih ve 45 sayılı kararı, 05.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile Yalova MAGDER-Subaşı MAG Şubesine yer tahsisi yapılan kararların iptaline oybirliği ile karar verildi.

 

2- Pazaryeri Kapanış ve Açılışı

Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/59 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde Pazaryeri Kapanış ve Açılışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 25.09.2020 tarih ve 75235194-105.04-1455 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan Görüşmelerden sonra; işaretle yapılan oylama sonucunda;

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7 ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 10 ncu maddesinin 1 nci bendinde “Çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkanları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan Pazar yerleri belediye meclisinin kararı ile başka bir alana taşınabilir ya da kapatılabilir.” Dendiğinden mevcut olan ve belediyemiz hizmet alanı dahilinde, Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 87-89 ncu sokaklarda konuşlu bulunan ve 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Halk Pazarının kapatılarak, Belediyemiz tarafından İnşası tamamlanan hizmet alanımız dahilindeki Altınkent Mahallesi İş Merkezleri 101 nci Sokak No:3-5 adresinde konuşlu bulunan yeni “Subaşı Belediyesi Kapalı Pazar Yeri”nin açılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

3- Yardım Talebi

Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/60 sayılı meclis kararı :

Gündemin üçüncü maddesinde yardım talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 33827622-105.02-1457 sayılı yazıları ile ekindeki Semra TEKEŞ’e ait dilekçe ve CİMER Başvurusu Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda, yapılan araştırmalar neticesinde;

5393 Sayılı Kanunun 14/b maddesi gereğince,  Semra TEKEŞ’in 8.sınıfa giden öğrencisine 1 (Bir) adet Laptop alınmasına, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne ve ödemenin yapılabilmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

4- 2020 Yılı gelir Tarifelerinde Değişiklik

Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/61 sayılı meclis kararı :

Gündemin dördüncü maddesinde 2020 Yılı gelir Tarifelerinde Değişiklik konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 33827622-940-1458 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin f bendi gereği; 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 3.Maddesinin (1) bendinde bulunan;

  • 52 nci maddenin (1) ve (2)

Numaralı bentlerinde yazılı

işgallerde beher metrekare için

günde ……………………………………………. 2,50.-TL olmasına ve Belediyemiz Gelir Tarifelerine eklenmesine Üç RED oy, Beş KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi

 

5- Pazaryerinden Alınacak Katı Atık Ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/62 sayılı meclis kararı :

Gündemin beşinci maddesinde önerge ile gündeme alınan Pazaryerinden Alınacak Katı Atık Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.09.2020 tarih ve 33827622-105.04-E.1480 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin f bendi gereği; 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki 46.Maddesinin (1) bendinde bulunan;

 

46- EVSEL KATI ATIK ÜCRETİ

  1. l) Pazar yeri Katı Atık Ücreti (Tezgah Başı) ………………….17,50.-TL olmasına ve

Belediyemiz Gelir Tarifelerine eklenmesine Üç RED oy, Beş KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.