HIZLI MENÜ

2020 Mart Ayı Meclis Toplantısı

2020 Mart Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

05.03.2020 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

  • İmar Komisyon Raporu (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel)

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/28 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde İmar Komisyonu Raporunun (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli 73525706-105.02-291 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu Raporu Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

İmar Komisyonumuzun 10.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı İmar Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi;

Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan  Çavuşçiftliği Mevkii G22C10B4C Pafta, 2061 parselde kayıtlı taşınmazın imar plan tadilatı yapılırken 63 m2 yeşil alan olarak terk edilmiştir. Emsal: 0,70  A-3 olarak planlara işlenmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ve 1/5000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ve İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi gereği onanmasına Üç RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

  • İmar Komisyon Raporu (G22C10B4C Pafta, 132 Ada 1 Parsel)

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/29 sayılı meclis kararı : Gündemin ikinci maddesinde İmar Komisyonu Raporunun (G22C10B4C Pafta, 132 Ada 1 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli 73525706-105.02-290 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu Raporu Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

İmar Komisyonumuzun 10.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı İmar Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi;

Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan  Çavuşçiftliği Mevkii G22C10B4C Pafta, 132 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın imar plan tadilat işlemleri (Ticari Alandan, Konut+Ticari Alan Olarak İşlenmesi) yapılırken 188.32 m2 Otopark olarak terk edilmiştir. Emsal: 1,00    BL-3  olarak planlara işlenmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına, 1/5000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ve İmar Plan Değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi gereği onanmasına, Üç RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

  • SUBEL Taşımacılık İnşaat Turizm Organizasyon Temizlik Peyzaj Akaryakıt İnternet Ticaret Çiçekçilik Limited Şirketi’nin Subaşı Belediyesi Personel Limited Şirketi Olarak Tescillenmesi

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/30 sayılı meclis kararı : Gündemin üçüncü maddesinde SUBEL Taşımacılık İnşaat Turizm Organizasyon Temizlik Peyzaj Akaryakıt İnternet Ticaret Çiçekçilik Limited Şirketi’ne konusunun görüşülmesine geçildi.

SUBEL Taşımacılık İnşaat Turizm Organizasyon Temizlik Peyzaj Akaryakıt İnternet Ticaret Çiçekçilik Limited Şirketi’nin 25.02.2020 tarihli 2020/05 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Kanununun 18.maddesi (i) bendi maddesi istinaden; Kanun Hükmünde Kararnamenin 375. Maddesi gereği belediye şirketi olan SUBEL Taşımacılık İnşaat Turizm Organizasyon Temizlik Peyzaj Akaryakıt İnternet Ticaret Çiçekçilik Limited Şirketi’nin Subaşı Belediyesi Personel Limited Şirketi olarak tescillenmesine ve gerekli kurumlara ilgili yazıların yazılmasına oybirliği ile karar verildi.

  • Belediyemiz ile MAGDER Arasında Ortak Proje Çalışması

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/31 sayılı meclis kararı : Gündemin dördüncü maddesinde Belediyemiz ile MAGDER arasında ortak proje çalışması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2020 tarih ve 73525706-105.02-289 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

TEKLİFİN ÖZÜ:

Belediyemize ait Merkez Mahalle Pazar Yerinin Güney Batı tarafı köşe duvar tarafındaki yerin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi c fıkrası “ Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” Gereğince Valilik Makamından gerekli izin alınmak kaydıyla kamu yararı statüsünde olmayan Yalova MAGDER-Subaşı MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) ile ortak proje kapsamında afet bilinç eğitimleri verilmesi ve afete hazırlama amaçlı koordinasyon merkezi oluşturmak üzere … yıl süre ile ….bedelli tahsisinin yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

MECLİS BAŞKANI Turan CANBAY: Subaşı Afet Planı Dahilinde Yalova MAGDER -Subaşı MAG’ne ekli krokide işaretli olan Merkez Mahalle Pazar Yerinin Güney Batı tarafı köşe duvar tarafının aylık 2,00.-TL(iki Türk Lirası)’n dan  9 (dokuz) yıllığına tahsisini ve protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

KARAR : İşaretle yapılan oylama sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi ve 75.maddesi c fıkrasına istinaden; Subaşı Afet Planı Dahilinde Yalova MAGDER -Subaşı MAG Şubesi’ne ekli krokide işaretli olan Merkez Mahalle Pazar Yerinin Güney Batı tarafı köşe duvar tarafının aylık 2,00.-TL(iki Türk Lirası)’n dan  9 (dokuz) yıllığına tahsisine ve Belediye Başkanı Turan CANBAY’a protokol yapma yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

  • Altınbelde Kadın Girişim Kooperatifinin Denetim Kurulunun Yedek Üyeliğine seçilen Meclis Üyemiz Mustafa KEÇİCİ’nin Yekili Kılınması

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/32 sayılı meclis kararı : Gündemin beşinci maddesinde Altınbelde Kadın Girişim Kooperatifinin Denetim Kurulunun Yedek Üyeliğine seçilen Meclis Üyemiz Mustafa KEÇİCİ’nin Yekili Kılınması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli 18926772-105.03-283 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) fıkrasına istinaden; Altınbelde Altınova ve Beldeleri  Kadın Girişimi Üretim İşletme  ve Kalkındırma Kooperatifinin 05.02.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yedek Denetim Kurulu Üyeliğine Seçilen Belediyemizi temsil etmeye *********** T.C. Kimlik Numaralı  Mustafa KEÇİCİ’nin yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  • Yalova Üniversitesi’nin Yardım Talebi

Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/33 sayılı meclis kararı :

Gündemin altıncı maddesinde önerge ile gündeme alınan Yalova Üniversitesi Kulüpler Birliği’nin Yardım Talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.03.2020 tarihli 18926772-821.03-E.311 sayılı yazısı ve ekindeki Yalova Üniversitesi Kulüpler Birliği’nin yazıları Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun un 14.maddesinin (b) bendi gereğince; Yalova Üniversitesi Kulüpler Birliği’nin 2.Geleneksel YUNİFEST Etkinliği kapsamındaki talepleri değerlendirilerek 5.000,00.-TL’yi geçmeyecek şekilde nakdi yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.