HIZLI MENÜ

2020 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

2020 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

02.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- 2020 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 2020 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2019 tarihli 18926772-105.02-1552 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 09.10.2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1. fıkrasının “meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır” ve 2.fıkrasının “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını belirleyeceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir” hükmü gereğince 2020 Mali Yılında Meclis Toplantı Gününün ayın ilk haftası Perşembe günü ve Saatinin 10:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2020 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/02 sayılı meclis kararı:

Gündemin ikinci maddesi 2020 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.12.2019 tarih ve 18926772-105.02-1553 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

İşaretle Yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 2020 Mali Yılında Tatil Ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

3- 2020 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/3 sayılı meclis kararı : Gündemin üçüncü maddesi 2020 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi  konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2019 tarih ve 18926772-301.03-1554 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 2020 Mali yılında Belediyemizde çalışacak olan sözleşmeli personellerin çalıştırılmasına ve ücretlerinin belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

4- Otobüsümüzün Sabah Seferinde Öğrencilerimizin Yoğunluğu Sebebiyle 65 Yaş Üstü Vatandaşlarımızla İlgili Düzenleme

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/04 sayılı meclis kararı : Gündemin dördüncü maddesi Otobüsümüzün sabah seferinde öğrencilerimizin yoğunluğu sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızla ilgili düzenleme konusunun görüşülmesi geçildi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 04.03.2014 tarihli ve 28931 Resmi Gazetede yayımlanan ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ’nin “60 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı” başlıklı

“MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.” Denildiğinden uygulamaya yönetmelik hükümlerince devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- İmar Tadilatı

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/05 sayılı meclis kararı : Gündemin beşinci maddesinde İmar Tadilatı konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 23.12.2019 tarih ve 73525706-754-1569 tarihli yazıları ile 20.12.2019 tarihli Hande ÇAKMAK (LP LAGÜN PALAS)’a ait dilekçesi meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde olan G22-C-10-B-3-A Pafta, 205 Ada 1 Parsel numaralı mesken vasıflı taşınmazın ticari alana çevrilmesi talebinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve 07.01.2020 tarihinde Saat 17:30’da Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Çavuşçiftliği Köyüne Su Bedel Tespiti ve Belediyemiz Gelir Tarifelerine Eklenmesi

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı meclis kararı :

Gündemin altıncı maddesinde Çavuşçiftliği Köyüne Su Bedel Tespiti ve Belediyemiz Gelir Tarifelerine Eklenmesi konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.12.2019 tarih ve 73525706-105.02-1579 tarihli yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince, Belediyemiz tarafından Çavuşçiftliği Köyüne verilecek olan suyun m3 fiyatının 1,00.-TL (KDV Dahil) olmasına ve Gelir Tarifelerine eklenmesine Üç RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Denizgören Mahallesi Atatürk Anıtı Çevresine Öğrenci Durağı Konulması

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/07 sayılı meclis kararı : Gündemin yedinci maddesinde Denizgören Mahallesi Atatürk Anıtı Çevresine Öğrenci Durağı konulması konusunun görüşülmesi geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2019 tarih ve 73525706-105.02-1592 tarihli yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi gereğince; Denizgören Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:76’da bulunan Atatürk Anıtının önüne Öğrenci Servisi Durağı konulması oybirliği ile kabul dedi.

8- Kuzey Makedonya Vasilevo Belediyesi ile Kardeş Kent İlişkisi Kurulması

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/08 sayılı meclis kararı : Gündemin sekizinci maddesi Kuzey Makedonya Vasilevo Belediyesi ile Kardeş Kent İlişkisi Kurulması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve 18926772-599-1620 nolu yazıları ile ekindeki Kuzey Makedonya Vasilevo Belediyesinin yazıları Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Kuzey Makedonya Vasilevo Belediyesinin yazıları ile Kardeş Belediye olma teklifinin, her iki belediye arasında dostluk ve işbirliği yapılması, Belediyelerde Kültür ve Sosyal Faaliyetlerin gelişmesi, eğitim spor ve turizm alanlarında işbirliği; İki belediye arasında komşuluk ilişkileri, geleneklerin muhafaza edilmesi İktisat alanında deneyimlerin, İdari tecrübelerin paylaşılması, bütün alanlarda her iki tarafın yararlanacağı faaliyetlerin paylaşılması ve gelişmesi açısından çok faydalı olacağından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Kuzey Makedonya Vasilevo Belediyesinin yazıları ile Kardeş Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulmasına ve bununla ilgili karşılıklı protokolün yapılabilmesi, gereken evrakların hazırlanması için Belediye Başkanı Turan CANBAY’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Bütçe İçi İşletme

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/09 sayılı meclis kararı : Gündemin dokuzuncu maddesinde Bütçe İçi İşletme konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 33827622-195.01.04-1616 nolu yazıları ile ekleri Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (i) ve (f) bentleri gereğince; Subaşı Belediyesi Mehmet TUNALI Sosyal Tesis ve İktisadi Tesis İşletmesi’nin Fiyat Tarifesinin aşağıdaki gibi olmasını, İşletmenin Mesul Müdürü olarak Belediyemiz Personeli Şef Kemal ÖZEN’in görevlendirilmesini ve Bundan sonra yapılacak olan ücret tarifesinin belirlenmesinde Belediyemiz Encümeninin yetkilendirilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

FİYAT TARİFESİ :

İÇECEK

Meyveli Soda …………….      1,50.-TL

Fanta………………………      3,50.-TL

Çay ……………………….      1,50.-TL

Fincan Çay ……………….      3,00.-TL

Türk Kahvesi ……………..      5,00.-TL

Limonata …………………      3,50.-TL

Sahlep ……………………       5,00.-TL

Gazoz ……………………        3,50.-TL

Nescafe …………………..       3,50.-TL

Su ………………………..       1,00.-TL

Ayran …………………….       1,00.-TL

Büyük Ayran …………….       2,50.-TL

Kutu Kola ………………..       3,50.-TL

Oralet …………………….       1,50.-TL

Meyve Suyu ………………     3,00.-TL

Sade Soda ………………..       1,00.-TL

YİYECEK

Karışık Tost ……………..        7,50.-TL

Kaşarlı Tost ……………..        5,00.-TL

Çift Kaşarlı Tost …………       6,00.-TL

Patates Kızartması ………. 10,00.-TL

Köfte Ekmek ……………. 12,00.-TL

Köfte Porsiyon …………..  17,00.-TL

Patso …………………….        7,00.-TL

KAHVALTILAR

Kahvaltı Tabağı …………        20,00.-TL

Serpme Kahvaltı …………       50,00.-TL

TATLILAR

Dilim Pasta ……………….      10,00.-TL

Puding ……………………      6,00.-TL

Süpangle ………………….      7,50.-TL

Triliçe …………………….      7,50.-TL

10- İşyeri Açma İzin Harç Bedelleri

 

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/10 sayılı meclis kararı :

Gündemin onuncu maddesinde önergeyle gündeme alınan İşyeri Açma İzin Harç Bedelleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 30.12.2019 tarih ve 75235194-622.02-E.1619 nolu yazıları ile ekleri Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi gereğince Belediyemiz İşyeri Açma İzin Harç Bedellerinin değişiklik yapılmadan 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki şekliyle uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 11- 2020 Yılı Geçici İşçi Vizesi

Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/11 sayılı meclis kararı :

Gündemin  onbirinci Maddesinde 2020 Yılı Geçici İşçi Vizesindeki hatanın düzeltilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

02.01.2020 tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısında Kararların Okunma esnasında 05.12.2019 tarih ve 95 nolu meclis kararında hata tespit edildiğinden Kararın düzeltilmesi için;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereği; 01.01.2020 tarihinden itibaren 38×0,20=7,6 bulunan rakamın kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanması sonucu 8 geçici işçiye karşılık gelmektedir. 2020 yılı içerisinde çalıştırılacak her bir işçi ayrı ayrı olmak üzere 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle, Tam yıl hesabına göre 8 Kişi (adam)x12 ay=96 Adam /Ayı geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına ve vize edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.