HIZLI MENÜ

2020 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

2020 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

02.07. 2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

  • Encümen Üyeliği Seçimi 2 Üye (1 Yıl için)

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/34 sayılı meclis kararı :

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

Gündemin birinci maddesinde Encümen Üyeliği Seçimi (2 Üyeli) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-700 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra

Meclis Başkanı Turan CANBAY; Mustafa KEÇİCİ, Turgut TEKİN ve Burçin VATANSEVER aday oldular.

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda;

10 oy pusulası sayıldı.

Üye  Mustafa KEÇİCİ     …………………..          7 oy,

Üye  Turgut TEKİN                ……… …………..   7 oy,

Üye  Burçin VATANSEVER  ………………….   3 oy,

Üye   Orhan CİVELEK          .. …. …………….    3 oy almaları sonucu;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesinin (b) bendi gereğince; Üye Mustafa KEÇİCİ  ve  Turgut TEKİN  Encümen Üyeliğine 1 yıl için seçildiler.

  • İmar Komisyonu Seçimi (3 Kişilik- 1 Yıllığına):

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/35 sayılı meclis kararı : GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ:

Gündemin ikinci maddesinde İmar Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-702 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra

Meclis Başkanı Turan CANBAY:  3 Kişilik İmar Komisyonu için  Necmettin ONAT, Turgut TEKİN ve Orhan CİVELEK aday oldular.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Necmettin ONAT, Turgut TEKİN ve Orhan CİVELEK oybirliği ile İmar Komisyonuna 1 yıllığına seçildiler.

  • Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi (3 Kişilik- 1 Yıllığına)

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/36 sayılı meclis kararı : GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ:

Gündemin üçüncü maddesinde Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-703 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra

Meclis Başkanı Turan CANBAY: Üye Zeki GÜRSU, Taner KANAR ve Bülent KARASU aday oldular.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Zeki GÜRSU, Taner KANAR ve Bülent KARASU oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıllığına seçildiler.

  • Takdir Komisyonu Seçimi (3 Kişilik -1 Yıllığına)

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/37 sayılı meclis kararı : GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ:

Gündemin dördüncü maddesinde Takdir Komisyonu Üyeliği Seçimi (3 Üyeli) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-701 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY 3 Kişilik Takdir Komisyonu için aday olmak isteyen var mı dedi.

Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Burçin VATANSEVER aday oldular.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince; Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Burçin VATANSEVER oybirliği ile Takdir Komisyonuna 1 yıllığına seçildiler

  • Uzlaşma Komisyonu Seçimi (3 Kişilik -1 Yıllığına)

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/38 sayılı meclis kararı : GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ:

Gündemin beşinci maddesinde Uzlaşma Komisyonu Üyeliği Seçimi 3 Üyeli (1 Yıl) konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-704 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY 3 Kişilik Uzlaşma Komisyonu için aday olmak isteyen var mı diye sordu.

Üyelerden Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve  Orhan CİVELEK   aday oldular.

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

Turgut TEKİN, Necmettin ONAT ve Orhan CİVELEK oybirliği ile Uzlaşma Komisyonuna 1 yıllığına seçildiler.

  • Norm Kadro Görüşülmesi

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/39 sayılı meclis kararı :

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

Gündemin altıncı maddesi Belediyemiz Norm Kadro Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.06.2020 tarih ve 18926772-050.01.02-706 nolu yazıları ve ekindeki cetvel meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve buna istinaden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikteki Değişiklikler ve ekli cetvelleri 08 Nisan 2020 tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede  yayınlayarak yürürlüğe girmiş olup Belediyemiz Norm Kadro Çalışmalarına esas olmak üzere yeniden  norm  kadro uygulamasının  ve ihdasının ekli cetvellerdeki gibi; ihdasına oybirliği ile karar verildi.

(I) SAYILI CETVEL: KADRO İHDASI

(MEMUR)

 

İLİ                       : YALOVA MECLİS KARARININ
İLÇESİ               : ALTINOVA TARİHİ SAYISI
KURUMU          : SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 02/07/2020 39

 

 

MEMUR NORM KADRO

STANDARDI TOPLAMI

  MEVCUT MEMUR KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
54   14 40 54

 

KADRO İHDAS CETVELİ (MEMUR)

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ
 

10000

11125

10605

4234

5935

6835

6540

7555

6340

8427

8426

9455

9447

9950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

GİH

GİH

GİH

GİH

GİH

GİH

GİH

SH

SH

SH

YH

GİH

GİH

 

 

Başkan Yardımcısı

Mezarlıklar Müdürü

Kütüphane ve Müze Müd.

Destek Hizmetleri Müd.

Avukat

Şef

Çözümleyici

Memur

Sosyal Çalışmacı

Veteriner Sağlık Teknikeri

Veteriner Sağlık Teknisyeni

Bahçıvan

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

 

1

4

4

4

4

5

9

11

8

8

8

11

8

8

 

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

 

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

Norm Kadro

 

Meclis Başkanı                               Katip                                Katip

Turan CANBAY                       Zeki GÜRSU                 Taner KANAR

 

 

 

(V) SAYILI CETVEL: SÜREKLİ İŞÇİ KADRO İHDASI

 

 

İLİ                       : YALOVA MECLİS KARARININ
İLÇESİ               : ALTINOVA TARİHİ SAYISI
KURUMU          : SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 02/07/2020 39

 

SÜREKLİ İŞÇİ

NORM KADRO

STANDARDI TOPLAMI

 

 

MEVCUT SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
DOLU BOŞ TOPLAM
27   16 11 27

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADRO İHDAS CETVELİ

 

İHDASI İSTENİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNUN;
UNVAN

KODU

UNVANI ADEDİ GEREKÇESİ
 

24080

10820

17840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMİZLİK İŞÇİSİ

İŞÇİ

OPERATÖR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norm Kadro Değişikliği

Norm Kadro Değişikliği

Norm Kadro Değişikliği

 

 

T O P L A M

 

8

 

 

 

 

  • İmar Plan Teklifi (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel)

 

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/40 sayılı meclis kararı :

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

Gündemin yedinci maddesinde İmar Plan Teklifi (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 24.06.2020 tarihli 73525706-754-682 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Sınırları içerisinde bulunan  Çavuşçiftliği Mevkii G22C10B4C Pafta, 2061 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili İmar Plan Teklifi konusunun İmar komisyonunda görüşülmek üzere havalesine oybirliği ile karar verildi.

  • Zeytinlik Mevki 19 Pafta 873 Parselde Bulunan Taşınmazın Kiralanması Hk.

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/41 sayılı meclis kararı :

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ.

Gündemin sekizinci maddesi Zeytinlik Mevki 19 Pafta 873 Parselde bulunan taşınmazın kiralanması konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 33827622-756.02-694 Sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemize ait Zeytinlik Mevkii 19 Pafta 873 Parselde bulunan 7200 m2 olan taşınmazın Kivi Bahçesine dönüştürülmesi, 9 yıllığına kiraya verilmesi, ihale ile ilgili işlemler için Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

  • 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı

Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/43 sayılı meclis kararı :

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ

Gündemin onuncu maddesi 2019 Mali Yılı  Kesin Hesabın görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2019 tarihli 33827622-105.02-434 Sayılı yazısı ve ekindeki 29.04.2020 tarih ve 58 Sayılı Encümen Kararı Meclise sunulmakla okundu.

2019 Mali Yılı Kesin Hesabı

1-      Bütçe Uygulama Sonuçları :

G İ D E R

Belediyemiz 2019 yılı gider bütçesi 16.059.000,00.-TL. olarak ödenek tahmini yapılmıştır. Bu ödenekten

Personel Giderleri                                                    :   2.600,533,60 TL

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Prim Giderleri        :    405.213,69 TL

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri                               : 5.921.934,21 TL

Faiz Giderleri                                                           :    126.844,01 TL

Cari Transferler                                                        :    709.329,31 TL

Sermaye Giderleri                                                    :    786.462,04 TL

2019 Mali Yılı net giderimiz 10.550.316,86  TL’sı gerçekleşmiş  olup, bütçe gider toplamı ile net gider toplamı arasında ki fark 5.508.683,14  TL ‘dir. Bu farkın 720.000,00 TLlik kısmı ile  ek bütçe  yapılmış kalan 4.788.683,14 TL si  önceki yıllarda gider tahakkuku yapılan fakat 2019 yılı içersin de ödenen giderler ile demirbaş alımlarından meydana gelmektedir.

 

 

G E L İ R

 

2019 Yılı gelir bütçesi Red ve İadelerle birlikte 13.320.000,00 TL olarak tahmini yapılmıştır. Tahsil edilen

Vergi Gelirleri                                                : 711.145,43 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     : 1.264.674,19 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar                            : 0 TL

Diğer Gelirler                                                 : 6.368.891,96  TL

Sermaye Geliri                                               : 474.937,00 TL

 

olmak üzere toplam 8.819.648,58 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2-      Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar :

31.12.2019 Tarihi itibariyle banka hesapları toplamı 1.383.479,17  TL’dır.

Bütçe emanetleri de 1.813.144,53 TL. dir.

Emanetler Aşağıdaki gibidir :

 

             Alınan Depozito ve Teminatlar              : 232.585,58 TL
             Emanetler Hs                                        :   439.769,31 TL
            Ödenecek Vergi ve Fonlar                     :   944.715,40 TL
            Ödenecek Sosyal Güv.Kes.                   : 2.051.649,35 TL
            Fonlar ve Diğer Kur.Adına Alınan          : 249.342,78 TL
            Kamu İdareleri Paylar                            :   178.525,02 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 yılı bütçe tahmini ile net tahsilatına bakıldığında Vergi Gelirlerinde gerçekleşme oranı % 41,71 ,Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşme oranı %61,89 , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oranı %0, Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı  %95.13 , Sermaye Gelirleri gerçekleşme oranı %76,56 olarak gerçekleşmiştir. Genel Tahsilat oranına baktığımızda %79.72 tahsilat oranı ile bütçe tahminimiz tutmuştur.

Yapılan görüşmelerden sonra:

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Encümenden geldiği şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi, 5018 Sayılı Kanunun 42.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince oybirliği ile KABULÜNE karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.