HIZLI MENÜ

2021 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

2021 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Haberi 
Facebook'ta
Twitter'da
Linked'inde
WhatsApp'ta
 paylaş
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Yazdır

07.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN

MECLİS TOPLANTISI

1- Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetlerindeki Zabıta Personeline Ödenecek Aylık Fazla Çalışma Ücreti

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı meclis kararı :

Gündemin birinci maddesinde Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E-33827622-105.04-2150 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği; işaretle yapılan açık oylama sonucunda; Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki 1 Adet Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin, 01.01.2021’den itibaren “ 5565 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 321,00.-TL’sı olarak ödenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 51.maddesi gereği; işaretle yapılan açık oylama sonucunda; Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki 1 Adet Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin, 01.01.2021’den itibaren “ 5565 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 321,00.-TL’sı olarak ödenmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2- İskan Ve Toplum Refahı Hizmetlerinde Bulunan İtfaiye Erlerine Ödenecek Aylık Fazla Çalışma Ücreti

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı meclis kararı :

Gündemin ikinci maddesinde İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde Bulunan İtfaiye Erlerine ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E-33827622-105.04-2150 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52.maddesine istinaden yapılan açık oylama sonucunda; İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde (Üyesi olduğumuz TASKİB çalışan)bulunan 4 adet itfaiye erine ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 01.01.2021’den itibaren “ 5565 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 321,00.-TL’sı olarak ödenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 52.maddesi gereği; İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinde (Üyesi olduğumuz TASKİB çalışan)bulunan 4 adet itfaiye erine ödenecek aylık fazla çalışma ücretinin 01.01.2021’den itibaren “ 5565 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanununda (K) Cetvelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlığı altında yer alan 3/B-2 maddesindeki nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelere” belirlenen miktarda ödeme yapılması denildiğinden; 321,00.-TL’sı olarak ödenmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Ayni Yardım

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/03 sayılı meclis kararı : Gündemin üçüncü maddesinde Ayni Yardım konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E-33827622-105.04-2153 sayılı yazıları sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 2021 Yılı Meclis Dönemini kapsamak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9.Maddesinin 4.bendi, 14.maddesi, 15.maddesi ve 75.maddeleri gereği; Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı içerisinde bulunan kar amacı gütmeyen Kurumlar (İbadethaneler, okullar, dernekler) Kamu Kurum ve Kuruluşlar (Valilik, Kaymakamlık ve bunlara bağlı İl ve İlçe Spor Müdürlükleri) ve Muhtarlar tarafından Belediye Başkanlığımızın  ilgili birimlerinden  istek ve talepler doğrultusunda bakım, onarım, temizlik, kırtasiye ve ayni ihtiyaçların karşılanması ve söz konusu ayni yardımların gerçekleştirilebilmesi için harcama yapılmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 2021 Yılı Meclis Dönemini kapsamak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 9.Maddesinin 4.bendi, 14.maddesi, 15.maddesi ve 75.maddeleri gereği; Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı içerisinde bulunan kar amacı gütmeyen Kurumlar (İbadethaneler, okullar, dernekler) Kamu Kurum ve Kuruluşlar (Valilik, Kaymakamlık ve bunlara bağlı İl ve İlçe Spor Müdürlükleri) ve Muhtarlar tarafından Belediye Başkanlığımızın  ilgili birimlerinden  istek ve talepler doğrultusunda bakım, onarım, temizlik, kırtasiye ve ayni ihtiyaçların karşılanması ve söz konusu ayni yardımların gerçekleştirilebilmesi için harcama yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

4- ATM Yer Tahsis Ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/04 sayılı meclis kararı : Gündemin dördüncü maddesinde ATM Yer Tahsis Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve  E-33827622-105.04-2159 sayılı yazısı ile QNB FİNANSBANK 03.12.2020 tarihli ve 146 sayılı dilekçeleri meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Denizgören Mahallesi İş Merkezleri alanında bulunan ATM yerinin QNB FİNANSBANK’a 1 (Bir) yıllığına aylık 3,00.-TL, yıllık 36,00.-TL olmasını oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; Denizgören Mahallesi İş Merkezleri alanında bulunan ATM yerinin QNB FİNANSBANK’a 1 (Bir) yıllığına aylık 3,00.-TL, yıllık 36,00.-TL olmasına mevcudun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5- 2021 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/05 sayılı meclis kararı : Gündemin beşinci maddesinde 2021 Mali Yılında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2020 tarih ve 18926772-105.02-E.2033 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı belediye kanununun 49. Maddesine göre 2021 Yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerin çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda İki ÇEKİMSER oy, Yedi KABUL oyları ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

6- Boş Kadro Derece Değişikliği

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/06 sayılı meclis kararı : Gündemin Altıncı maddesinde Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün  18.12.2020 tarih ve 18926772-105.02-E.2034 nolu yazıları ve ekindeki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetveli meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrası “kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, aşağıdaki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelindeki gibi; Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 1 Adet 11 derecedeki Hizmetli Kadrosunun 5 müktesep derecesine yükseltilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi 1. fıkrası “kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denildiğinden, aşağıdaki II Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelindeki gibi; Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki 1 Adet 11 derecedeki Hizmetli Kadrosunun 5 müktesep derecesine yükseltilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- 2021 Yılı Geçici İşçi Vizesi

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/07 sayılı meclis kararı : Gündemin yedinci maddesinde 2021 Yılı Geçici İşçi Vizesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2020 tarih ve 18926772-110.02-E.2035 sayılı yazıları ve ekindeki geçici işçi vizesi cetveli meclise okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereği; 01.01.2021 tarihinden itibaren 54×0,20=10,8 bulunan rakamın kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanması sonucu 11 geçici işçiye karşılık gelmektedir. 2021 yılı içerisinde çalıştırılacak her bir işçi ayrı ayrı olmak üzere 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle, Tam yıl hesabına göre 11 Kişi (adam)x12 ay=132 Adam /Ayı geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasını ve vize edilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereği; 01.01.2021 tarihinden itibaren 54×0,20=10,8 bulunan rakamın kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanması sonucu 11 geçici işçiye karşılık gelmektedir. 2021 yılı içerisinde çalıştırılacak her bir işçi ayrı ayrı olmak üzere 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle, Tam yıl hesabına göre 11 Kişi (adam)x12 ay=132 Adam /Ayı geçmemek üzere geçici işçi çalıştırılmasına ve vize edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GEÇİCİ İŞÇİ VİZE CETVELİ

 

 

BİRİMİ

 

 

 

POZİSYON ÜNVANI

 

2021 Yılı için Teklif Edilen

Geçici İşçi Pozisyonun

    Adam/Ay miktarı
 

 

Fen İşleri Müdürlüğü

 

 

 

Düz İşçi

 

 

 

 

11 x 12 = 132 Adam/Ay

 

 

    VİZE EDİLEN TOPLAM
     

…132…Adam/Ay

 

 

8- Tahditli Ticari Taksi Plakalarının Görüşülmesi

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/08 sayılı meclis kararı : Gündemin sekizinci maddesinde Tahditli Ticari Taksi Plakalarının Görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 31.12.2020 tarih ve E-75235194-105.04-2151 sayılı yazıları ve ekindeki BURSA 3 üncü İdare Mahkemesi Esas No: 2019/174, Karar No: 2019/206 sayılı mahkeme kararı meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 5393 sayılı Belediye Kanunun (p) bendi gereğince Belediye Encümeninin 16.11.2016 tarih ve 98 sayılı kararı ile 14.12.2016 tarih ve 105 sayılı Encümen Kararları ile ihale edilen Tahditli Ticari Taksi Plakalarının (77 T 0415, 77 T 0416 ve 77 T 0420 plakalarının) 28.02.2019 gün ve ESAS NO: 2019/174, KARAR NO: 2019/206 sayılı BURSA 3 üncü İdare Mahkemesinin iptal kararı gereğince İPTALİNİ  oylarınıza sunuyorum dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun (p) bendi gereğince Belediye Encümeninin 16.11.2016 tarih ve 98 sayılı kararı ile 14.12.2016 tarih ve 105 sayılı Encümen Kararları ile ihale edilen Tahditli Ticari Taksi Plakalarının (77 T 0415, 77 T 0416 ve 77 T 0420 plakalarının) 28.02.2019 gün ve ESAS NO: 2019/174, KARAR NO: 2019/206 sayılı BURSA 3 üncü İdare Mahkemesinin iptal kararı gereğince İPTALİNE, İki RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

 

9- Tahditli Ticari Taksi Plakalarının ihaleye Çıkılması

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/09 sayılı meclis kararı : Gündemin dokuzuncu maddesinde Tahditli Ticari Taksi Plakalarının İhaleye çıkılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E-33827622-105.04-2156 sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (f) bendi ve aynı maddenin (p)bendi gereğince; Altınova İlçemize tahsisi yapılan 100 adet Tahditli Ticari Taksi Plakasından Belediyemize kaç adet hakkın verileceğinin istenmesine ve alınan sonuca göre ihaleye çıkılması için (yasal prosedürler tamamlanarak) Encümene yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (f) bendi ve aynı maddenin (p)bendi gereğince; Altınova İlçemize tahsisi yapılan 100 adet Tahditli Ticari Taksi Plakasından Belediyemize kaç adet hakkın verileceğinin istenmesine ve alınan sonuca göre ihaleye çıkılması için (yasal prosedürler tamamlanarak) Encümene yetki verilmesine, İki RED oy, Yedi KABUL oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları Hakkı Satışı

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/10 sayılı meclis kararı : Gündemin onuncu maddesinde Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatları Hakkı Satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih E-33827622-105.04.2157sayılı yazıları meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun (p) bendi gereğince Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Harcı Satışı İhalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesi için oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun (p) bendi gereğince Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Harcı Satışı İhalesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

11- 2021 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/11 sayılı meclis kararı :

Gündemin Onbirinci maddesinde 2021 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2019 tarihli 18926772-105.02-1552 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 2021 Mali Yılında Meclis Toplantı Gününün ayın ilk haftası Perşembe günü ve Saatinin 10:00 olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 09.10.2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1. fıkrasının “meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır” ve 2.fıkrasının “Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını belirleyeceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir” hükmü gereğince 2021 Mali Yılında Meclis Toplantı Gününün ayın ilk haftası Perşembe günü ve Saatinin 10:00 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

12- 2021 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/12 sayılı meclis kararı :

Gündemin Onikinci maddesi 2021 Mali Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.12.2020 tarih ve 18926772-105.02-E.2037 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu.

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 2021 Mali Yılında Tatil Ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle Yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesinde “Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin 2021 Mali Yılında Tatil Ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

13- Covid-19 Salgını Sebebi İle Beldemizde Faaliyetlerini Durduran İşyerlerin  Yardım Yapılması

Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/13 sayılı meclis kararı : Gündemin Onüçüncü maddesinde önerge ile gündeme alınan Covid-19 salgını sebebi ile beldemizde faaliyetlerini durduran işyerlerine yardım konusunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) bendi ve 15 maddesinin (a) bendi gereğince; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Başkanlığının 18.11.2020 tarihli 19161 sayılı koronovirüs salgını yeni tedbirleri nedeniyle kapatılan işyerlerine sosyal sorunların çözümü ve yardımcı olunması, hayat standartlarına bir nebze de olsa yardımcı olarak insancıl bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi kapsamında beldemizde kapalı olan işyerleri kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi ve kafeterya gb. İşletmelerine (Belediyemiz kiracısı olmayan) 2021 yılı bütçesinden 1 defaya mahsus olarak dilekçe ile başvuru yapan ruhsatlı işletmelerimize 1.500,00.-TL yardım verilmesini oylarınıza sunuyorum, dedi.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (a) bendi ve 15 maddesinin (a) bendi gereğince; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Başkanlığının 18.11.2020 tarihli 19161 sayılı koronovirüs salgını yeni tedbirleri nedeniyle kapatılan işyerlerine sosyal sorunların çözümü ve yardımcı olunması, hayat standartlarına bir nebze de olsa yardımcı olarak insancıl bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi kapsamında beldemizde kapalı olan işyerleri kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi ve kafeterya gb. İşletmelerine (Belediyemiz kiracısı olmayan) 2021 yılı bütçesinden 1 defaya mahsus olarak dilekçe ile başvuru yapan ruhsatlı işletmelerimize 1.500,00.-TL yardım verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Nikah işlemleri

İnşaat ruhsatı

Vergi takvimi

cenaze hizmetleri

İhaleler

TURAN CANBAY

Subaşı Belediye Başkanı

1969 yılında Burdur’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını Burdur’da tamamladı. Teknik Lise mezunudur. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynamıştır ve vatani görevini Antalya’da tamamladı

1997 yılından 2019 yılına kadar Akkim AŞ’de ara yönetici olarak çalıştı.

2009-20014 yılları arasında Subaşı Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Subaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Seçim sonucunda Subaşı Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Subaşıspor Kulübü ve Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyesidir.

Evli, bir erkek, bir kız evlat sahibidir.

İdarecilik, ilk yardım, itfaiyecilik ve yangın, ekranlı araç kullanım, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, genel işletme, yöneticilik eğitimleri alıp sertifikalarına sahip olmuştur.