07.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Boş Kadro Derece Değişikliği Belediyemizin 07.04.2022 tarih ve 2022/14 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Boş Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih ve E-23010565-050.01.02-523 sayılı yazıları ve II Sayılı Cetvel meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa KEÇİCİ: 22.02.2007 tarihli Belediye […]

03.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Devlet Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği Belediyemizin 03.03.2022 tarih ve 2022/12 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Devlet Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün E-23010565-105.04-318 sayılı yazıları ile ekindeki Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve ekli Cetveli Meclise sunulmakla okundu.   T.C. YALOVA İLİ SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI   SUBAŞI […]

03.02.2022 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Çavuşçiftliği Köyü Su Tarife Ücretinin Belirlenmesi Belediyemizin 03.02.2022 tarih ve 2022/07 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Çavuşçiftliği Köyü Su Tarife Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.01.2022 tarih ve 73525706-105.02-155 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (f) bendi […]

06.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Maktu Fazla Çalışma Ücreti ( Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli) Belediyemizin 06.01.2022 tarih ve 2022/01 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Maktu Fazla Çalışma Ücreti (Zabıta Personeli ve İtfaiye Personeli) konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve E-33827622-105.04-2484 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: […]

02.12.2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- ATM Yer Tahsis ücretinin Belirlenmesi Belediyemizin 02.12.2021 tarih ve 2021/53 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesi  ATM yer Tahsis Ücretinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.11.2021 tarih ve  E-33827622-756.01-2249 sayılı yazısı ile QNB FİNANSBANK 16.11.2021 tarihli ve 2536 sayılı dilekçeleri meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: […]

09.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (2. birleşim 1.oturum)

1- 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Belediyemizin 04.11.2021 tarih ve 2021/52 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Konusunun görüşülmesine geçildi. TEKLİF Subaşı Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısının 09.11.2021 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda, 2022 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçesinin belirlenmesi hususu görüşüldü. […]

04.11.2021 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Tahsis Talebi (Mezarlık Yolu) Belediyemizin 04.11.2021 tarih ve 2021/49 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesi Tahsis Talebi (Mezarlık Yolu)  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.10.2021 tarih ve 73525706-105.02-2023 Sayılı Yazıları meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: Yalova İli Altınova İlçesi Subaşı Mevkii 218/1, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10 […]

07.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Boş Kadro Değişikliği   Belediyemizin 07.10.2021 tarih ve 2021/47 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesi  Boş Kadro Değişikliği  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.10.2021 tarih ve E-18926772-601.04.02.02-1894 Sayılı Yazıları ile II Sayılı Boş Kadro Cetveli meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: 22.02.2007 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile […]

02.09.2021 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Kivi Festivali Hk.  Belediyemizin 02.09.2021 tarih ve 2021/44 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesi Kivi Festivali konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve E-18926772-821.03-1639 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Yapılan Görüşmelerden sonra; Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (a) bendine istinaden; 8.si yapılacak olan Kivi Festivalinde yapılacak […]

05.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1- Borçlanma ve Sözleşme Yapmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Belediyemizin 05.08.2021 tarih ve 2021/40 sayılı meclis kararı : Gündemin Birinci maddesi Borçlanma ve Sözleşme Yapmak için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi konusunun görüşülmesi geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2021 tarih ve E-73525706-713.01-1466 no.lu yazısı meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY : 5393 Sayılı Belediye […]