03.06.2021 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

03.06.2021 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Dolu Kadro Derece Değişikliği   Belediyemizin 03.06.2021 tarih ve 2021/37 sayılı meclis kararı : Gündemin Birinci maddesi Dolu Kadro Derece Değişikliği konusunun görüşülmesi geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.05.2021 tarih ve Z-18926772-601.04.02.02-1130 nolu yazıları ve ekindeki III Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetveli meclise sunulmakla okundu. Yapılan […]

07.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

07.05.2021 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı   Belediyemizin 17.05.2021 tarih ve 2021/35 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesi 2020 Mali Yılı  Kesin Hesabın görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07.05.2021 tarihli E-33827622-105.04-1051 Sayılı yazısı ve ekindeki 28.04.2021 tarih ve 22 Sayılı Encümen Kararı Meclise sunulmakla okundu. GİDER […]

01.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

01.04.2021 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Meclis Başkan Vekilleri Seçimi Belediyemizin 01.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Meclis Başkan Vekilleri Seçimi konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2021 tarih ve E-18926772-105.02-667 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu.   A-Meclis Birinci Başkan Vekili Seçimi; Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa […]

04.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN

04.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Trafik Komisyonu Raporu Belediyemizin 04.03.2021 tarih ve 2021/17 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Trafik Komisyonu Raporu konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 24.02.2021 tarih ve Z-75235194-105.06.02-397 sayılı yazıları ile 08.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Trafik Komisyon Raporu Meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY: S.S.203 No.lu Yalova ve […]

2021 Şubat Ayı Meclis Toplantısı

04.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Cami Yeri Belediyemizin 04.02.2021 tarih ve 2021/14 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Cami Yeri konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 25.01.2021 tarih ve E-11681595-750-1000973 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi gereğince; Belediyemizin mülkiyetinde bulunan […]

2021 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

07.01.2021 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetlerindeki Zabıta Personeline Ödenecek Aylık Fazla Çalışma Ücreti Belediyemizin 07.01.2021 tarih ve 2021/01 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerindeki Zabıta Personeline ödenecek aylık fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarih ve E-33827622-105.04-2150 […]

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı (2. Birleşim)

07.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Belediyemiz Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi.   Belediyemizin 07.12.2020 tarih ve 2020/70 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Belediyemiz Gelir tarifeleri konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli 33827622-105.04-E.1948 sayılı yazısını ve ekindeki 04.12.2020 tarih ve 2020/68 sayılı Komisyon Raporunu meclise okumak suretiyle sundu. Meclis Başkanı Turan […]

2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısı

03.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Kadastro Çalışmalarında Görev Yapacak Olan Bilirkişi İsminin Belirlenmesi Belediyemizin 03.12.2020 tarih ve 2020/67 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Kadastro Çalışmalarında Görev Yapacak Bilirkişi İsminin Belirlenmesi Konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 73525706-105.04-1893 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. Meclis Başkanı Turan CANBAY:  Belediye […]

2020 Kasım Ayı Meclis Toplantısı (2. Birleşim)

12.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Belediyemizin 12.11.2020 tarih ve 2020/66 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Konusunun görüşülmesine geçildi. TEKLİF Subaşı Belediye Meclisinin Kasım 2020 Ayı Olağan Toplantısının 12.11.2020 tarihli 2.Birleşim 1.Oturumunda, 2021 Mali Yılı Bütçesinin […]

2020 Kasım Ayı Meclis Toplantısı

05.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Belediyemizin 05.11.2020 tarih ve 2020/64 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 2021 Mali Yılı ve İzleyen 2 Yıllık Bütçe Konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve 33827622-105.04-1700 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. İşaretle yapılan oylama sonucunda; […]