2020 Ekim Olağanüstü Meclis Toplantısı

15.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Kadastro Çalışmalarında Görev Yapacak Olan Bilirkişi İsimlerinin Belirlenmesi Belediyemizin 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde Kadastro Çalışmalarında Görev Yapacak Olan Bilirkişi İsimlerinin Belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 09.10.2020 tarih ve 73525706-757.02-1541 sayılı yazıları Meclise sunulmakla okundu. İşaretle Yapılan oylama […]

2020 Ekim Ayı Toplantısı

01.10.2020 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- MAGDER’e Yer Tahsisi Yapılan 04.07.2019 Tarih Ve 45 Sayılı Karar İle 05.03.2020 Tarih Ve 31 Sayılı Meclis Kararlarının İptalleri Belediyemizin 01.10.2020 tarih ve 2020/58 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde MAGDER’e yer tahsisi yapılan 04.07.2019 tarih ve 45 sayılı karar ile 05.03.2020 tarih ve 31 Sayılı […]

2020 Eylül Ayı Meclis Toplantısı

03.09.2020 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- 9000 Serisi Servis Aracı ile ilgili Trafik Komisyon Raporu Belediyemizin 03.09.2020 tarih ve 2020/52 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 9000 Serisi Servis Aracı ile ilgili Trafik Komisyon Raporu konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 14.08.2020 tarihli 2020/1 Trafik Komisyon Raporu Meclise sunulmakla okundu. Yapılan görüşmelerden […]

2020 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı

06.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- Araç Alımı Belediyemizin 06.08.2020 tarih ve 2020/45 sayılı meclis kararı : Gündemin ikinci maddesinde Araç Alımı  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30.07.2020 tarihli 73525706-105.02-E.956 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu. İşaretle yapılan oylama sonucunda; 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi 2.fıkrasına istinaden; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Satınalma Daire […]

2020 Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

02.07. 2020 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Encümen Üyeliği Seçimi 2 Üye (1 Yıl için) Belediyemizin 02.07.2020 tarih ve 2020/34 sayılı meclis kararı : GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLDİ. Gündemin birinci maddesinde Encümen Üyeliği Seçimi (2 Üyeli) konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve 1892677050.01.02-700 sayılı yazısı meclise sunulmakla okundu. Yapılan […]

2020 Mart Ayı Meclis Toplantısı

05.03.2020 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İmar Komisyon Raporu (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel) Belediyemizin 05.03.2020 tarih ve 2020/28 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde İmar Komisyonu Raporunun (G22C10B4C Pafta, 2061 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli 73525706-105.02-291 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu Raporu Meclise sunulmakla okundu. İşaretle yapılan oylama […]

2020 Şubat Ayı Meclis Toplantısı

06.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- İmar Komisyon Raporu (205 Ada 1 Parsel) Belediyemizin 06.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde İmar Komisyonu Raporunun (205 Ada 1 Parsel)  konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 08.01.2020 tarihli 73525706-105.02-28 sayılı yazısı ve İmar Komisyonu Raporu Meclise sunulmakla okundu. Belediyemiz sınırları […]

2020 Ocak Ayı Meclis Toplantısı

02.01.2020 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1- 2020 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti Belediyemizin 02.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı meclis kararı : Gündemin birinci maddesinde 2020 Mali Yılı Meclis Toplantı Günü ve Saatinin Tespiti konusunun görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.12.2019 tarihli 18926772-105.02-1552 sayılı yazısı Meclise sunulmakla okundu. İşaretle yapılan […]